Over ons

  • NHI Studiebegeleiding

    NHI Studiebegeleiding is in 1991 onder de naam Noordelijk Huiswerk Instituut gestart met huiswerkbegeleiding ten behoeve van scholieren uit het voortgezet onderwijs in Drachten. Na vestigingen in Heerenveen, Leeuwarden en Sneek volgde ook een vestiging in Amstelveen en werd de naam gewijzigd in Huiswerkinstituut NHI.

    Per 2012 opereren we onder de naam NHI Studiebegeleiding. Voor deze naam is gekozen omdat we naast huiswerkbegeleiding steeds meer andere begeleidingsvormen bieden. We streven naar een zo compleet mogelijke dienstverlening op het gebied van studiebegeleiding en studie coaching.

    Op dit moment is NHI Studiebegeleiding actief in 6 verschillende plaatsen: in Drachten, Leeuwarden, Leek, Sneek, Heerenveen en Amstelveen.

    Studiebegeleiding is maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gericht worden geholpen, ook in groepsverband. Een uitgebreide intake en het toekennen van passende leerstrategieën is onderdeel van de aanpak; screening, training & coaching kan zowel aanvullend als los worden ingezet. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen waarbij, afhankelijk van de gekozen begeleidingsvorm, één begeleider per 1, 6 of 10/12 leerlingen beschikbaar is.

Meld je aan!

NHI-afbeelding-aanmelden-huiswerkhulp